Misiune UNOPA

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) este singura federaţie neguvernamentală din România formată din organizaţii ale persoanelor afectate de HIV/SIDA, axată pe advocacy pentru promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate de HIV/SIDA din România.Din iunie 2000 şi până în prezent, UNOPA a apărat şi promovat drepturile a mii de copii, tineri şi adulţi infectaţi HIV sau bolnavi SIDA, precum şi drepturile familiilor lor:

 • Acces la tratament antiretroviral continuu, gratuit şi nediscriminatoriu
 • Acces egal la servicii şi îngrijiri medicale
 • Dreptul la o protecţie socială adecvată nevoilor persoanelor infectate/afectate de HIV/SIDA şi la un suport psiho-social adecvat
 • Dreptul la nediscriminare şi incluziune socială
 • Dreptul la educaţie şi integrare socio-profesională.UNOPA este o voce la nivel naţional pentru:
 • Persoanele infectate HIV (copii, tineri, adulţi) din România
 • Familiile afectate de HIV/SIDA din România
 • Organizaţiile comunitare membre (în prezent 22) din Bucureşti şi din 18 judeţe din România şi care numără peste 2000 de membri, persoane infectate / afectate HIV .UNOPA este o voce la nivel naţional prin:
 • Activitatea de promotor şi Vicepreşedinte în Comisia Naţionala pentru Supravegherea, Controlul şi Prevenirea Cazurilor de Infecţie HIV.
 • Organizarea de conferinţe, seminarii şi reuniuni de lucru
 • Organizarea/participarea la campanii publice, proteste, scrisori deschise, apeluri la solidaritate, manifeste, comunicate şi conferinţe de presă
 • Organizarea de expoziţii, spectacole şi evenimente specifice
 • Publicaţii (Rapoarte de monitorizare, revista Pozitiv)
 • Reprezentare în instanţă
 • Advocacy/Lobby pentru:
 • promovarea şi respectarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV
 • influenţarea politicilor publice din România în sensul adaptării lor la nevoile persoanelor care trăiesc cu HIV în România
 • servicii publice, medicale şi sociale de calitate

Principii de intervenţie

Drepturile (universale şi specifice) – instrumente de reducere a vulnerabilităţii fizice şi sociale a persoanelor la HIV/SIDA, de reducere a impactului şi transmiterii virusului HIV:

 • Suport pentru liderii copiilor, tinerilor şi adulţilor infectaţi HIV/SIDA, la toate nivelurile de răspuns la HIV/SIDA
 • Suport pentru dezvoltarea instituţională a organizaţiilor membre şi a federaţiei ca reţea
 • Suport pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite de organizaţiilor membre

Sponsori și
parteneri:

© 2009 Uniunea Nationala a Organizatiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. Toate drepturile rezervate.